Mobilitní systém SU ▸ Přihláška pro vyjíždějící mobility

Přihláška pro SU vyjíždějící studenty, učitele a neakademické pracovníky

Přehled otevřených programů

V současné době se můžete přihlásit na následující programy:

Erasmus+ SMP (praktické stáže)
Přihláška otevřena na Selection procedure for traineeships 2021/2022
Deadline si nastavuje každá fakulta individuálně.
Erasmus+ SMS (studijní pobyty)
Přihláška otevřena na Selection procedure for study stays 2021/2022
Deadline si nastavuje každá fakulta/katedra individuálně.
Erasmus+ STA (učitelé)
Přihláška otevřena na Staff teaching mobility 2021/2022
Deadline si nastavuje každá fakulta individuálně.
Erasmus+ STT (školení zaměstnanců)
Přihláška otevřena na Staff Training mobility 2021/2022
Deadline si nastavuje každá fakulta individuálně.
Jiné zaměstnanecké mobility
Přihláška otevřena na HR Award project
Uzávěrka je v 31.12.2022.
Přihláška otevřena na Výjezdy z příspěvku MŠMT "ukazatele D"
Uzávěrka je v 31.12.2021.
Partnerské univerzity (studenti)
Přihláška otevřena na Selection procedure for study stays 2021/2022
Deadline si nastavuje každá fakulta individuálně.
Learning agreement
for Erasmus+